PGB

Ik heb een PGB. Wat nu?

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben.
Denk hierbij aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen.

Daar komt bij dat iemand met een PGB principe vrij is om zelf zijn/haar zorgverleners te selecteren en in te huren.
Iedereen die vanwege een beperking, aandoening of stoornis meer dan de gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, kan gebruik maken van een persoonsgebonden budget.
Denk aan kwetsbare ouderen, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking.
Ook jongeren met een aandoening, stoornis, beperking of psychisch probleem komen in aanmerking voor een PGB.

Het inkomen of vermogen is niet van belang of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een pgb.
De financiële situatie heeft wel invloed op de hoogte van de eigen bijdrage die in de meeste gevallen betaald moet worden.
Care4two kijkt welke hulpverlener het beste bij de zorgvrager past.
Dit doen we samen met passie en expertise. Wij hebben de juiste hulpverlener die jouw hulpvraag met zorg en deskundigheid behandelt.
Maak een afspraak bij Care4two via het contactformulier om te kijken welke hulpverlener het beste bij jou past.

Op deze manier maken we samen een samenwerkingsovereenkomst tussen jou en de hulpverlener via de SVB. Nog geen PGB aangevraagd maar wel PGB nodig? Wij helpen je met het aanvragen van een PGB.

Ga naar; https://www.zorgwijzer.nl/faq/hoe-kom-ik-aanmerking-voor-het-pgb voor meer informatie.